Dịch vụ

Hệ thống SeaOnline
SeaOnline là công ty con khác của  SINSPEC , cung cấp một cổng vào một giải pháp mạng lưới toàn cầu tương tác với hoạt động Container biển. Thông tin them về Seaoline có thể truy cập tại Seaoline. net. Về cơ bản , Seaonline cung cấp:    

Container M & R Coverage Pte. Ltd (CMRC)
- Là một công ty con của SINSPEC, Trung tâm CMRC sử dụng state-of-the-art trên máy vi tính chi tiết thủ tục sửa chữa  Container của bạn trong suốt quá trình vận chuyển .Điều này đảm bảo cho số tiền của bạn được sử dụng một cách có hiệu quả nhất và rút ngắn thời gian tối đa.    

Giám định sản xuất
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} - Chúng tôi hiểu được rằng Container tạo ra  được sử dụng trong một thời gian dài , dịch vụ kiểm tra tại Cảng của chúng tôi đảm bảo chắc chắn độ kiểm soát chất lượng cần thiết đối với tuổi thọ Container của bạn.    

Giám định container
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KIỂM ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC ON-HIRE VÀ OFF-HIRE      


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0984.80.77.88 (Mr Quí)

0974.872.950 (Mr Hải)

Hình ảnh